Doorligwonden vereisen speciale aandacht van de verzorgers. Niet alleen is het gebruik van de juiste wondverzorgingsproducten van groot belang, ook de manier waarop deze worden toegepast is cruciaal om het genezingsproces te optimaliseren.


Q CARE staat patiënten en hun verzorgers daarbij terzijde door veel aandacht te besteden aan het opstellen van een zogenaamd wondprotocol. Hierin wordt zo nauwkeurig mogelijk beschreven hoe decubitus-wonden moeten worden behandeld. Dit om bijvoorbeeld te voorkomen dat een wondbedekker dagelijks verwisseld wordt, terwijl deze voor een goede genezing meerdere dagen zou moeten blijven zitten. 


Met de inzet van goede anti-decubitus hulpmiddelen en additionele voedingstoffen vormt een doordachte wondverzorging de ontbrekende schakel in het TOTAL Q CARE MANAGEMENT® van Q CARE op de benadering van de decubitus problematiek.


Voor een beeld van onze producten verwijs ik je naar het volgende filmpje: https://www.youtube.com/watch?v=xx-UpMLLrwo